Hội dòng MTG Vinh: thông báo khóa học âm nhạc hè 2017

Ban Thánh Nhạc Hội Dòng MTG Vinh Thông báo khóa học âm nhạc hè 2017 Ban Thánh Nhạc Hội Dòng MTG Vinh   Xã Đoài, ngày 25 tháng 04 năm 2017 THÔNG BÁO Khóa Học Âm Nhạc Hè 2017Kính thưa quý cha, quý tu sĩ, quý phụ huynh và các bạn trẻ yêu âm nhạc, Hằng năm, vào dịp hè, Ban Thánh Nhạc Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh...

Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh Thông báo tuyển sinh năm 2017

Hội Dòng Mến Thánh Giá do Đức cha Pierre Lambert de la Motte sáng lập tại Đàng Ngoài năm 1670 và Đàng Trong năm 1671. Đây là dòng nữ đầu tiên mang bản sắc Á Đông, vừa chiêm niệm, vừa hoạt động, có lời khấn, sống thành cộng đoàn theo một bản luật, trực thuộc đấng Bản Quyền sở tại và hướng về việc truyền giáo...

Cáo phó Thân Phụ của nữ tu Têrêxa Nguyễn Thị Hợi qua đời

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25) †CÁO PHÓ Trong niềm trông cậy vào lòng nhân từ của Chúa Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh và Gia đình kính báo: Ông Cố Giuse NGUYỄN SỸ TƯỜNGSinh năm 1935 Tại Giáo họ Phúc Yên, Giáo xứ Phúc Yên, Giáo phận Vinh Là thân phụ của nữ tu Têrêxa Nguyễn Thị HợiĐã...

Cáo phó: Thân mẫu của nữ tu Têrêxa Hồ Thị Hằng qua đời

Cáo phó: Thân mẫu của nữ tu Têrêxa Hồ Thị Hằng qua đời“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25) CÁO PHÓ Trong niềm trông cậy vào lòng nhân từ của Chúa Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh và Gia đình kính báo: Bà Cố Maria Nguyễn Thị An Sinh năm 1923 Tại Giáo xứ Quy Hậu, Giáo phận Vinh Là thân mẫu của...

Cáo phó: Thân Phụ của nữ tu Maria Nguyễn Thị Mùi qua đời

Thân Phụ của nữ tu Maria Nguyễn Thị Mùi, đã được Chúa gọi về lúc 15giờ 30 phút ngày 27/10/2016. Tại giáo họ Cẩn Kỷ, giáo xứ Đông Cường, giáo hạt Nghĩa Yên, giáo phận Vinh.“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25)CÁO PHÓ Trong niềm trông cậy vào lòng nhân từ của Chúa Hội Dòng Mến Thánh Giá...

Hội dòng MTG Vinh: Thông báo mở Trung tâm Nội trú

Hội dòng Mến Thánh Giá Vinh: Thông báo mở Trung tâm nội trú________________________________________

Cáo phó: Nữ tu Maria Ngô Thị Linh Dòng MTG Vinh qua đời

Cáo phó: Nữ tu Maria Ngô Thị Linh đã được Chúa gọi về vào hồi 13 giờ ngày 29 tháng 07 năm 2016 tại cộng đoàn Quy Chính – Hội dòng Mến Thánh Giá Vinh ___________________________________________________________________________________________ “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25) † CÁO PHÓ Trong niềm tín thác vào...

Cáo phó: Thân Mẫu của nữ tu Maria Đinh Thị Bắc qua đời

Cáo phó: Thân Mẫu của nữ tu Maria Đinh Thị Bắc, đã được Chúa gọi về lúc 9 giờ 30 phút ngày 22/6/2016. Tại  giáo xứ Phúc Yên , giáo hạt Vạn Lộc, giáo phận Vinh.    “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25) † CÁO PHÓ Trong niềm trông cậy vào lòng nhân từ của Chúa Hội Dòng Mến Thánh Giá...

Cáo phó: Thân Mẫu của nữ tu Anna Hồ Thị Tăng qua đời

Cáo phó: Thân Mẫu của nữ tu Anna Hồ Thị Tăng, đã được Chúa gọi về lúc 7 giờ 30 phút ngày 14/6/2016. Tại giáo họ Dĩ Lệ, giáo xứ Yên Hòa, giáo hạt Thuận Nghĩa, giáo phận Vinh.    “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25) † CÁO PHÓ Trong niềm trông cậy vào lòng nhân từ của Chúa Hội Dòng...