THỜ CHA KÍNH MẸ (17.2.2018 – Thứ Bảy – Mồng Hai Tết Nguyên đán – Kính nhớ ông bà tổ tiên)

 Lời Chúa: Mt 15, 1-6 Bấy giờ có mấy người Pharisêu và mấy kinh sư từ Giêrusalem đến gặp Ðức Giêsu và nói rằng: “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa?” Người trả lời: “Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của...

“ĐẤNG HIỆN DIỆN NƠI KÍN ĐÁO” (Ngày 14 tháng 2 năm 2018 – Thứ Tư Lễ Tro)

“Đấng hiện diện nơi kín đáo” (Mt 6, 1-6. 16-18) 1 “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng.2 Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn...

KHÔNG NHỚ SAO? (13.2.2018 – Thứ Ba Tuần 6 Thường niên)

 Lời Chúa: Mc 8, 14-21 14 Các môn đệ quên đem bánh theo; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh.15 Người răn bảo các ông: “Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê! “16 Và các ông bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh.17 Biết thế, Người nói với các ông: “Sao anh em lại...

“SAO THẾ HỆ NÀY LẠI XIN MỘT DẤU LẠ?” (12.2.2018 – Thứ hai, sau Chúa Nhật VI Thường Niên)

  “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ?”(Mc 8, 11-13) 11 Những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người. 12 Người thở dài não nuột và nói: “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết: thế hệ này sẽ không...

SUY NIỆM CHÚ GIẢI LỜI CHÚA CHÚA NHẬT VI TN B

Ba bài đọc của Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật VI Thường Niên năm B có chung một chủ đề về sự thanh sạch và sự ô uế. Lv 13: 1-2, 45-46 Đoạn trích sách Lê-vi cho thấy rằng bệnh phong hủi làm cho con người trở nên ô uế trầm trọng. Người phong hủi đau đớn không chỉ về phần xác nhưng cả phần hồn nữa, vì bệnh...

“NGƯỜI BAN BÁNH CHO TẤT CẢ CHÚNG SINH” (Ngày 10 tháng 2 năm 2018 – Thứ bảy, sau Chúa Nhật V Thường Niên)

 “Người ban bánh cho tất cả chúng sinh”(Mc 8, 1-10) 1 Trong những ngày ấy, lại có một đám rất đông, và họ không có gì ăn, nên Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói:2 “Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn!3 Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn đói mà...

Hãy mở ra (9.2.2018 – Thứ Sau tuần 5 Thường Niên)

Lời Chúa: Mc 7, 31-37 31 Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh.32 Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh.33 Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà...

ĐỨC GIÊSU, NGƯỜI MẸ VÀ ĐỨA CON (Ngày 8 tháng 2 năm 2018 – Thứ năm, sau Chúa Nhật V Thường Niên)

Đức Giê-su, người mẹ và đứa con(Mc 7, 24-30) 24 Đức Giê-su đứng dậy, rời nơi đó, đến địa hạt Tia. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được. 25 Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Người, liền vào sấp mình dưới chân Người.26 Bà...

CHẠM ĐẾN THÌ ĐƯỢC KHỎI (5.2.2018 – Thứ Hai Tuần 5 Thường niên)

Lời Chúa: Mc 6, 53-56 53 Khi qua biển rồi, Đức Giê-su và các môn đệ ghé vào đất liền tại Ghen-nê-xa-rét và lên bờ.54 Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Đức Giê-su.55 Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó.56Người đi tới đâu, vào làng mạc,...

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN, NĂM B: CÁC BÀI SUY NIỆM VÀ CHÚ GIẢI LỜI CHÚA

Tin Mừng Mc 1,29-39: Hôm ấy, vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-mon và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-mon đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà. Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy;...

“ĐỨC BÀ DÂNG CHÚA GIÊSU VÀO ĐỀN THÁNH” (Ngày 2 tháng 2 năm 2018 – Thứ Sáu, Lễ Dâng Chúa Giê-su trong Đền Thánh)

  “Ðức Bà dâng Ðức Chúa Giêsu trong đền thánh” (Lc 2, 22-40)  22 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa,23 như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”,24 và...

KHÔNG ĐƯỢC MANG GÌ (1.2.2018 – Thứ Năm Tuần 4 Thường niên)

Lời Chúa: Mc 6, 6b-13 7 Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ.8 Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng;9được đi dép, nhưng không được mặc hai...

“BỞI ĐÂU ÔNG TA ĐƯỢC NHƯ THẾ?” (Ngày 31 tháng 1 năm 2017 – Thứ tư, sau Chúa Nhật IV Thường Niên)

“Bởi đâu ông ta được như thế ? (Mc 6, 1-6)1 Đức Giê-su ra khỏi đó và đến nơi quê quán của Người, có các môn đệ đi theo.2 Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: “Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa...

“LÒNG TIN CỦA CON ĐÃ CỨU CON”(Ngày 30 tháng 1 năm 2018 – Thứ ba, sau Chúa nhật IV Thường Niên)

  “Lòng tin của con đã cứu con” (Mc 5, 21-43)  21 Đức Giê-su xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ.22 Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới. Vừa thấy Đức Giê-su, ông ta sụp xuống dưới chân Người,23 và khẩn khoản...

TÔI LÀ ĐẠO BINH (29.1.2018 – Thứ hai Tuần 4 Thường niên)

Lời Chúa: Mc 5, 1-20 Khi ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ sang tới bờ bên kia Biển Hồ, vùng đất của dân Ghêrasa. Người vừa ra khỏi thuyền, thì từ đám mồ mả, có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón Người. Anh này thường sống trong đám mồ mả và không ai có thể trói anh ta lại được, dầu phải dùng đến cả...

28/01/2018 – CHÚA NHẬT TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN NĂM B.

Chúa Giêsu giảng dạy uy quyền. 28/01 – Chúa Nhật tuần 4 Thường Niên năm B. “Ngài giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền”.Lời Chúa: Mc 1, 21-28 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. (Đến thành Capharnaum) ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người,...

“LÀM SAO ANH EM VẪN CHƯA CÓ LÒNG TIN?” (Ngày 27 tháng 1 năm 2018 – Thứ bảy, sau Chúa nhật III Thường niên)

“Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?” (Mc 4, 35-41) 35 Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia đi! “36 Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác cùng theo Người. 37 Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập...

NGÀY THỨ SÁU (26-01) – LỄ NHỚ THÁNH TIMÔTHÊ VÀ THÁNH TITÔ

Lời Chúa Hôm Nay Thứ Sáu Mùa Thường Niên Năm chẵn Lễ Thánh Timôthêu và Thánh Titô, Giám Mục BÀI ĐỌC I: 2 Tm 1, 1-8 “Nhớ lại đức tin trung thành của con”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Timô-thêu Phaolô, Tông đồ của Chúa Giêsu Kitô, bởi ý định của Thiên Chúa, theo lời hứa ban sự sống...

25/01/2018 – THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI. Lễ kính.

25/01 – Thứ Năm tuần 3 thường niên – THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI. Lễ kính. Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất. “Các con hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian”.* Trên đường đi Đamát, ông Saolô quê thành Tácxô đã khám phá ra hai điều: Trước hết, Đức Giêsu Nadarét là Đấng đã phục sinh, cũng...

24/01/2018 – THỨ TƯ TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN – Thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Dụ ngôn gieo hạt giống. 24/01 – Thứ Tư tuần 3 thường niên  “Người gieo hạt đi gieo hạt giống”* Thánh nhân sinh tại Xavoa năm 1567. Sau khi làm linh mục, người tận tuỵ với công việc canh tân Hội Thánh công giáo tại quê hương. Được chọn làm giám mục Geneve, người tỏ ra là một mục tử lo lắng cho giáo sĩ...