Album Tình Khúc Thiên Cung – Ca Đoàn Thiên Cung

Album Cùng Mẹ con dâng – Lm. JB. Nguyễn Sang

Album Tình Chúa cao vời – Tâm Đoan