CÁO PHÓ: THÂN PHỤ CỦA NỮ TU MARIA LÊ THỊ NHIỆM (Cộng đoàn Nghĩa Yên)

CÁO PHÓ: Thân phụ của nữ tu Maria Lê Thị Nhiệm đã được Chúa gọi về lúc 7h00’, Chúa Nhật ngày 21 tháng 01 năm 2018, tại Giáo xứ Nghĩa Yên, Giáo hạt Nghĩa Yên, Giáo phận Vinh, hưởng thọ 93 tuổi.


 

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh
Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh và Gia đình kính báo:

Ông Cố

Phêrô Lê Bá

Sinh ngày 15 tháng 04 năm 1925
Tại Giáo họ Yên Xá, Giáo xứ Nghĩa Yên, Giáo phận Vinh
Là thân phụ của nữ tu Maria Lê Thị Nhiệm

Đã được Chúa gọi về hồi 7h00′, ngày 21 tháng 01 năm 2018
(tức ngày 05 tháng chạp năm Đinh Dậu)

Hưởng thọ 93 tuổi

Thánh lễ An táng Ông Cố PHÊRÔ
sẽ được cử hành lúc 13h30′ thứ ba, ngày 23 tháng 01 năm 2018
(tức ngày 07 tháng chạp năm Đinh Dậu)

tại nhà thờ Giáo họ Yên Xá, Giáo xứ Nghĩa Yên, giáo Phận Vinh
(xã Bùi Xá, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh).

Sau Thánh lễ, linh cữu Ông Cố sẽ được an táng tại nghĩa trang Giáo họ

Kính xin quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ và quý vị hiệp thông với gia đình tang quyến cầu nguyện cho linh hồn Ông Cố được nghỉ yên bên Chúa cùng các thánh trên Quê Trời.

R.I.P

Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh
và gia đình Tang quyến
Kính báo

Share this post:

Recent Posts

Comments are closed.