Cáo phó: Nữ tu Têrêxa Nguyễn Thị Luyến MTG Vinh qua đời

141           

  Cáo phó
Nữ tu Têrêxa Nguyễn Thị Luyến
đã được Chúa gọi về vào lúc 1 giờ 15′, ngày 21 tháng 03 năm 2017, tại cộng đoàn Vạn Lộc – Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh 


“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi
hồn con mới được nghỉ ngơi yên hàn”

                                           (Tv 15, 11)

CÁO PHÓ

Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô Phục Sinh
Hội Dòng Mến Thánh Vinh kính báo:

Nữ tu
TÊRÊXA NGUYỄN THỊ LUYẾN

Sinh ngày 30 tháng 12 năm 1962

Tại Giáo xứ Mỹ Dụ, Giáo phận Vinh
(Xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An)

Vào dòng ngày 08 tháng 03 năm 1983
Khấn dòng ngày 08 tháng 09 năm 2014

Đã được Chúa gọi về lúc 1 giờ 15′, thứ ba ngày 21 tháng 03 năm 2017 

Hưởng dương 55 tuổi

Nghi thức nhập quan, di quan được cử hành lúc 13 giờ,
ngày 22 tháng 03 năm 2017

Thánh lễ An táng được cử hành lúc 14 giờ chiều thứ tư
ngày 22 tháng 03 năm 2017

(Nhằm ngày 25 tháng 02 năm Đinh Dậu)
Tại nhà thờ giáo xứ Vạn Lộc
(Xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An)

       Sau Thánh lễ, thi hài chị Têrêxa sẽ được mai táng
tại nghĩa trang Cộng đoàn MTG Vạn Lộc

Chúng con kính xin quý Đức cha, quý Cha, quý Tu sĩ,
quý Chủng sinh, quý ân nhân, thân nhân và cộng đoàn cầu nguyện 
cho chị Têrêxa sớm được hưởng Nhan Thánh  Chúa.

R.I.P

Hội Dòng chúng con xin chân thành cảm tạ.

                                                                           

                                                                           TM. Hội Dòng

                                                                           Nữ tu Maria Hồ Thị Quy
                                                                            Tổng phụ trách

     

Share this post:

Recent Posts

Comments are closed.