CĐ Hướng Phương

CỘNG ĐOÀN MẾN THÁNH GIÁ HƯỚNG PHƯƠNG.

1. Địa lý :

Cộng đoàn Mến Thánh Giá Hướng Phương nằm về phía Tây Bắc sông Gianh và phía tây làng Hướng Phương, cách sở Hạt gần 1 km và cách quốc lô 1A chừng 10km về hướng tây. Ngày xưa, đây là miền đất khá rộng, ít bằng phẳng không phải như bây giờ.

Trong khuôn viên sở Dòng có đền Thánh – nơi bảo tồn hài cốt thánh Linh mục Vinsentê Điểm. Hiện tại hài cốt của Người được bảo tồn ngay trong nhà nguyện mới của Cộng đoàn chị em Mến Thánh Giá Hướng Phương.

2.  Lịch sử.

Dựa vào các tài liệu lịch sử, nhất là của Cha A. Launay, thì Cộng đoàn Mến Thánh Giá Hướng Phương là nhóm chị em đầu tiên của vùng Nghệ – Tĩnh – Bình đã hình thành rất sớm vào cuối thế kỷ 17 ( đến năm 1701, Dòng đã có 23 nhà rải rác khắp xứ Bắc từ sông Gianh trở ra).

Cùng chung cảnh ngộ của lịch sử đạo Công giáo Việt nam trong 3 thế kỷ 17, 18 và 19, Dòng Mến Thánh Giá Hướng Phương đã trải qua nhiều bước thăng trầm. Ba đào sóng gió nhiều hơn biển lặng thanh bình. Trong suốt gần 300 năm lịch sử, chị em Mến Thánh Giá Hướng Phương phải sống vất vả lam lũ, vừa tự lo cho cuộc sống Cộng đoàn bằng nghề chính là nông nghiệp và bán thuốc cao đơn hoàn tán, vừa làm công tác truyền giáo, khi công khai, lúc thầm lặng như tôn chỉ và mục đích của Đấng Sáng lập. Từ 1952 trở về trước, cũng như các cộng đoàn khác trong Giáo phận, sở Hướng Phương sống độc lập dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Cha quản xứ và Đức Giám mục Giáo phận. Sinh hoạt nội bộ là do chị Bề trên điều hành.

Cuộc đời tu của chị em thật thầm lặng, chất phác và lam lũ, nhưng lại chứa đựng cả một kho tàng quý, đó là những tâm hồn cao cả, nhiệt thành thánh thiện, đầy tình bác ái yêu thương qua nhiều công việc như chăm sóc trẻ mồ côi, tàn tật, nâng đỡ những người lỡ bước, giáo dục nữ giới, dạy Giáo lý cho thiếu nhi . . . .  Nhờ gánh thuốc viên, chị em rảo khắp mọi miền, làm quen với các thành phần đặc biệt là giới nữ trong nhiều làng mạc, từ đó chị em đã dễ dàng thực hiện mục tiêu truyền giáo. Con số rửa tội trẻ em nguy tử ngoại giáo đã lên tới hàng trăm mỗi năm.

Sở Hướng Phương đã sinh ra một đoàn con khá đông gồm nhiều nhóm ở rải rác. Qua nhiều năm, họ đã phục vụ đắc lực trên mặt trận truyền giáo. Các nhóm ấy là :

Nhóm Gia Hưng (1906 –1993) thuộc huyện Bố Trạch.

Nhóm Lào (1942 – 1945)

Nhóm Nhân Thọ (1947 –1952)

Nhóm Hoà Ninh (1948 – 1952)

Nhóm Đan Sa ( 1949 –1952) (1955 – 1975)

Nhóm Diên Phúc (1949 – 1952) thuộc Giáo xứ Đan Sa

Nhóm Mỹ hoà (1949 – 1952)

Nhóm Thanh Bồ (1952 –1954)

Nhóm Cồn Sẻ (1945 – 1976)

Các  nhóm trên đây hoặc vì lý do thời cuộc, hoặc thiếu nhân sự v.v.  nên chị em sinh sống và hoạt động một thời gian (như trên), sau đó rút về Cộng đoàn gốc Hướng Phương và một số di cư vào miền Nam. Hiện tại còn nhóm Cồn Sẻ,  Gia Hưng, Troóc, Nhân Thọ, Tam Trang, Đồng Hới, các chị đang tích cực duy trì nhóm trong tinh thần phục vụ công tác Tông đồ.

3. Diễn biến và phát triển của sở Hướng Phương 1952 – 2002.

Vào năm 1950, sở Dòng Hướng phương có cha Phanxicô Xavie Trương văn Khởi là quản hạt kiêm Tuyên Uý Dòng, đồng thời có thầy già Nguyện dạy Giáo ly, nên chị em được nâng cao trình độ và đủ điều kiện đi dạy Giáo lý cho các xứ, họ lân cận. Từ 1952, Đức Cha JB. Trần Hữu Đức được Tòa Khâm sứ Toà Thánh tại Việt nam chấp thuận việc cải tổ Hội Dòng. Từ đó, các sở Dòng Mến Thánh Giá trong khắp Giáo phận mới thống nhất trong đường lối hoạt động và quy chế của đời sống tu trì.

Nhưng cũng thời gian nầy, sở dòng Hướng Phương gặp phải một bước ngoặt lịch sử, đó là phần lớn chị em di cư vào Nam. Sau mấy năm lưu lạc, chị em đã thành lập sở mới ở Tân Bình Nha Trang. Gần một nửa còn lại (40 chị em) tiếp tục cuộc sống tu trì và xây dựng cộng đoàn. Trong thời chiến tranh chống Mỹ, Quảng Bình cũng là vùng bị đánh phá ác liệt. Dòng Hướng Phương đã nhiều lần bị bom đạn đánh phá hầu như tan hoang. Hơn nữa, suốt 30 năm không có chiêu sinh nên con số ngày càng giảm sút, phải chờ đến ngày thống nhất đất nước, sở Hướng Phương mới bắt tay vào công cuộc phục hồi nhà cửa và phát triển Cộng đoàn.

Sau bao năm mong đợi, Cộng đoàn Mến Thánh Giá Hướng Phương đã có những bước tiến triển xuất sắc. Hình thức truyền giáo bằng “gánh thuốc viên” ngày xưa, nay phải được thay thế bằng phương tiện khác khả quan, hợp thời, đáp ứng  nhu cầu của công việc truyền giáo hơn. Với  tầm nhìn tiến bộ ấy, ban điều hành của Cộng đoàn đã vượt những khó khăn, tạo mọi điều kiện để trau dồi vững chắc hơn cho lớp trẻ về văn hoá xã hội, về Giáo lý và nghề nghiệp, về tri thức và chuyên môn.

Nhìn thành quả hôm nay, chúng ta phải chấp nhận một sự thật, đó là sự phù trợ che chở của Thiên Chúa đối với Hội Dòng Mến Thánh Giá Việt nam nói chung và các sở Dòng Mến Thánh Giá giáo phận Vinh nói riêng, đặc biệt là sở Dòng Hướng phương.