CĐ Chân Thành

CỘNG ĐOÀN MẾN THÁNH GIÁ GIÁP HẠ (CHÂN THÀNH)

(Ngày xưa còn có tên là Kẻ Nhím )

 

Có lẽ Dòng Mến Thánh Giá Giáp Hạ là nơi phải chịu đựng nhiều thử thách. Có thể nhà Phước Kẻ Nhím đã hình thành vào giữa thế kỷ XIX. Dựa vào truyền khẩu thì ngày 12 tháng 7 năm 1842, lúc Cha Thánh Hoàng Khanh bị xử trảm tại Kẻ Nhím, có một người “Nhà Mụ” lo việc chôn cất xác Thánh. Chắc đó là chị Mát bề trên nhà Phước Kẻ Nhím.

Vào đầu thế kỷ XX, nhà Phước Kẻ nhím chỉ còn lại 3 nữ tu cao tuổi, là chị Vinh, chị Nghĩa và cô Chứ giúp việc. Mấy người già cả, chết dần. Cơ sở nhà Phước do các bà trong làng Giáp Hạ trông coi. Phải chờ đến năm 1952, Đức Cha Gioan Baotixita Trần Hữu Đức sáp nhập tất cả các Cộng đoàn nhà Phước trong Giáo phận thành Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh, thì sở Giáp Hạ lại được phục hồi. Buồm căng vì thuận gió, chị em sinh hoạt trong thịnh vượng và êm ấm,  năm 1958, Cộng đoàn chị em Mến Thánh Giá Giáp Hạ đã hoàn toàn ổn định và lên tới gần 60 chị em.

Thăng trầm của cuộc sống không ai lường trước, sau 1968, sở Dòng Giáp Hạ bước vào thời kỳ không bình thường – đi đến gian khổ và rũ tàn dưới thời mưa bom bão đạn – đánh phá ác liệt của Mỹ. Thế là từ năm1969 Dòng Giáp Hạ chỉ còn lại hai chị cao niên là chị Yên và chị Văn, được ở lại bảo quản cơ sở trong cảnh neo đơn suốt 13 năm. Đến 1982 chị Anna Văn qua đời, còn lại chị Anna Yên. Sang năm 1990, sở Dòng Mẹ Xã Đoài cử ba chị vào, nhưng chỉ được vài tháng sau lại phải rút lui. Trong đó, chị Têrêxa Trần thị Ngoan cương quyết ở lại với chị Yên là người đã già cả. Mấy tháng sau, chị Anna Nguyễn thị Hương vào tiếp. Đầu năm 1992, thêm chị Maria Hiển, mấy tháng sau lại có chị Anna Danh, chị Anna Thượng và mấy em để tử.  Chị Yên do tuổi già sức yếu đã từ trần ngày 07 tháng 02 năm 1992. Thọ gần 80 tuổi.-  Tiếp đó,  ngày 21 tháng 10 năm 1992, chị Têrêxa Ngoan cũng từ  trần vì bệnh ung thư. Cả Giáo xứ thương tiếc hai chị, vì  lúc này  sự ra đi của hai chị đã để lại những trống  vắng  trong Giáo xứ và nhất là trong Cộng đoàn.

Có thể nói từ 1968 đến 1993, trong suốt 25 năm, sở Dòng Giáp Hạ luôn gặp cảnh trống vắng, guồng máy không thể tái khởi động. Thế là chỉ còn một vài người ở lại nhằm mục đích bảo vệ cơ sở mà thôi.

Ngày 29 tháng 7 năm1993, Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận cho 8 chị là chị Hiển (lúc bấy giờ làm Phụ trách), chị Thượng, chị Hường, chị Hương, chị Danh, chị Sỹ, chị Hoà và chị Chỉnh, được hợp pháp hộ khẩu ngay tại địa phương Giáp Hạ, mà hôm nay gọi là Cộng đoàn Mến Thánh Giá Chân Thành.      

Cho đến nay vừa chẵn 9 năm, Cộng đoàn đã phục hồi và tái thiết từ  số người ít ỏi,  với vài túp nhà tranh tiều tuỵ. Nhìn lại những năm tháng đầy gian nan thử thách, giờ đây chị em Cộng đoàn Mến Thánh Giá Chân Thành đã có thể ngẩng cao đầu trong tâm tình vui sướng. Chúng tôi cảm tạ muôn vàn Tình thương và sự Quan phòng đầy nhiệm mầu của Thiên Chúa, cũng như  tri ân các Quý ân nhân xa gần đã giúp chúng tôi xây dựng lại cơ sở vật chất và tinh thần, xứng với một sở Dòng sau 160 năm lịch sử.

Ngoài ra, Cộng đoàn còn đầu tư , tạo điều kiện cho lớp trẻ được nâng cao trình độ về kiến thức văn hoá – xã hội và nghề nghiệp v.v. . .

Tuy hoàn cảnh kinh tế còn chật vật, nhưng chị Phụ trách và  các chị đã nhiệt tâm, tạo những điều kiện thiết yếu, để chị em ổn định, hình thành nhóm phục vụ dạy Giáo lý và mục vụ dài hạn tại giáo xứ Vạn Thành.

Không còn thua em kém chị, chị em Cộng đoàn Mến Thánh Giá Chân Thành, lòng đầy tự tin, cùng với các Cộng đoàn trong Hội Dòng, hướng về tương lai để thăng tiến, nhờ đó chị em có thể đóng góp phần mình giúp ích cho Giáo phận và Giáo xứ địa phương.